travelcare@visitsalangen.no
Bookingobjekter
IMG_5447

Salangsverket

Gratis inngang

Salangsverket er vitnet om et jernmalmeventyr, og et vitne om Salangens gullalder.

Ingen booking hos VisitSalangen.no

På starten av 1900-tallet ble det bygget store konstruksjoner og ansatt tusenvis av menn for å utvinne jernmalmen, men det tok ikke mange år før eventyret var over og det viste seg ikke å være lønnsomt. Salangsverket er åpent for publikum året rundt. Det finnes guidede turer.

I dag er Salangsverket et lite utendørsmuseum, med informasjonstavler og god oppmerking av hele anlegget. Å gå rundt ved ruinene vil gi deg et inntrykk av hvordan et malmeventyr plutselig døde.

Gjennom historien

Salangsverket har på mange måter satt sitt preg på den industrielle utviklingen i Nord Norge helt fra 1907 og frem til i dag.

I 1880 ble den første glødelampen oppfunnet av Thomas Edison – allerede i 1909 ble denne oppfinnelsen tatt i bruk på Salangsverket mens resten av Nord Norge (og store deler av det resterende Norge) fremdeles lå i mørket.

Det samme gjaldt Grøndahls metode for elektromagnetisk separering hvor man utnyttet jernmalmens magnetisme og Newtons lover. Grøndahls metode var dog en svensk patent men som først kom til sin rett fordi man på Salangsverket var villig å ta den i bruk.

Alfred Nobels hadde også nettopp funnet opp og kommersialisert dynamitten. Den ble tatt i industriell bruk på Salangsverket ikke lenge etter.

Slik kan nok historien fortsette om enn i en annen, men ikke mindre viktig dimensjon likevel. Det var blitt kultur og tradisjon på Salangsverket for å ligge i forkant av utviklingen. Salangsverket var bygd opp på solid teoretisk kunnskap sammen med hardtarbeidende mennesker som hadde latt seg begeistre av en utvikling som ga håp for fremtiden.

Her kunne man la seg henfalle til nostalgien og tro at den ordnet resten. Men slik ble det ikke. Allerede i 1937 overtok Einar Fjeldstad Salangsverket. Fjeldstad klarte fram til 80 tallet å gjøre Salangsverket til et varemerke som ble viden kjent i den ganske land.

Hele tiden dreide det seg om et samarbeide mellom ”smeden og teknikeren”. Det skulle vise seg være en perfekt måte å skape nye produkter på.

 

Cipax

I 1976 kom Olav Foshaug til Salangsverket og ble sentral i arbeide med å spesialdesigne det som ble å betrakte som verdens mest moderne fabrikk for ratasjonsstøpte plastprodukter (plastcontainere) med avanserte og automatiske robotiserte løsninger. (Cipax Bredaryd, Sverige)

Cipax Nord var skapt og skulle vise seg å bli et stort varemerke i europeisk målestokk.

Bedriften opparbeidet seg raskt en stor grad av internasjonalisering og ble en eksportbedrift hvis spesialitet nok var flerkulturelle markeder.

Under Olav Foshaug`s ledelse ble et betydelig antall produkter utviklet, produsert og solgt fra Salangsverket. Ikke bare til fiskeindustrien som var primærmarkedet, men også til øvrig næringsmiddelindustri, forsvaret (drivstoffprogr.), anleggsmaskiner, (drivstoffprogr.), produkter til anleggsbransjen etc.

 

Salangsverket Næringspark

 I 2001 besluttet Salangen kommune og SIVA å igangsette prosjektet Salangsverket Næringspark.

Prosjektet hadde som mål å utarbeide en plan for iverksettelse av nødvendige tiltak for å fremdeles sikre en positiv utvikling på Salangsverket de neste 10 år. Forankringen skulle skje gjennom Salangsverket Næringspark som er planlagt å bli den administrative og utviklingsorienterte overbygningen for den fremtidige industri og utviklingsvirksomheten på Salangsverket.

 

Fra 1935 og frem til i dag har Salangsverket hatt følgende industrietableringer:

 • Salg og service av kjøretøyer, busser og lastebiler
 • Motor/maskinverksted
 • Karosseri og lakkeringsverksted for kjøretøyer, busser og containere
 • Produksjon av busser
 • Reproduksjon av dekk
 • Møbelproduksjon
 • Produksjon av kar og containerløsninger for fiskeri og næringsmiddelindustri
 • Produksjon av drivstoff/tankløsninger for det svenske forsvaret
 • Produksjon av drivstoff/tankløsninger for anleggsmaskiner
 • Produksjon av flytelegemer for havbruksnæringen
 • Produksjon av lysarmarturer for offshoreindustrien
 • Salg og service av ventillasjonssystemer
 • Produksjon og salg av tømmerhytter
 • Spilloljemottak
 • Spesialavfallsmottak/destruksjon/gjenvinning
 • Slambehandling
 • Bygningsentreprenører
 • Produksjon av lyd og lydutstyr
 • Metallgjenvinning
 • Regionhavn
 • Servicehavn for havbruksnæringen

Video fra Salangsverket

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første som skriver en omtale om “Salangsverket”

norwayEnglish