Dersom du har bilder eller video av god kvalitet er vi svært interessert i disse. Dersom du ønsker å donere disse til vårt arbeid med utvikling av Salangen som reiselivsdestinasjon er du hjertelig velkommen til å gjøre det!

Dersom du ønsker å sende inn filene digitalt, bruk følgende metoder:

  • Privat melding til vår Facebook-side.
  • E-post: post@visitsalangen.no
  • Last opp på DropBox og sende link til e-posten ovenfor.
  • Kun video: Last opp på YouTube og send link til e-posten ovenfor.